Относно клиничните проучвания

Участието в клинично проучване би могло да помогне на изследователите да намерят нови, по-ефективни лечения, променящи както Вашия живот, така и живота на други хора.

Прочетете повече

Мога ли да се присъединя?

В клиничните проучвания се установява дали лекарствата действат и са добре понасяни. Ние се нуждаем от доброволци като Вас, за да постигнем това.

Прочетете повече

Най-важните хора в клиничните изследвания са доброволците.
Без хора като Вас клиничните проучвания не биха могли да се осъществят.