Om kliniske forsøg

Hvad er et klinisk forsøg?


Formålet med klinisk forskning er at udvikle nye lægemidler, der hjælper mennesker med at leve sundere og mere komfortable liv. Til det formål udvikler forskerne lægemidler, der forbedrer behandlingen og forebyggelsen af sygdomme. Der udføres lægemiddelafprøvning i kliniske forsøg. 

Under et klinisk forsøg undersøger forskerne, om et forsøgslægemiddel både er effektivt til behandling af sygdommen og tåles godt.

Typer af kliniske forsøg


Der er generelt 4 faser af klinisk forskning for ethvert potentielt nyt lægemiddel. Hver fase har sit specifikke formål for at hjælpe forskere med at besvare forskellige spørgsmål. Forsøg i de tidlige faser (fase 1 og 2) kan evt. se på, om et lægemiddel forårsager bivirkninger, hvor meget af lægemidlet der kommer ind i blodbanerne, hvilke virkninger lægemidlet har på kroppen, og hvordan kroppen bearbejder lægemidlet. Forsøg i den senere fase (fase 3) ser på, hvor effektivt lægemidlet er til behandling af tilstanden, og om lægemidlet tåles godt over en længere periode i en stor population. 

Hvis et lægemiddel har vist sig at være effektivt og tåles godt i store kliniske forsøg, kan det godkendes af kontrolorganer (f.eks. Den amerikanske lægemiddelmyndighed (FDA) eller Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)) og gøres tilgængeligt for offentligheden. Selv om et lægemiddel er godkendt til brug, skal det stadig overvåges. I den sidste fase (fase 4) undersøger forskerne, hvor godt det godkendte lægemiddel fungerer over endnu længere tid.

BE HEARD-forsøget er i fase 3.

Hvem er involveret i kliniske forsøg?


Kliniske forsøg finder normalt sted på lægeklinikker og/eller hospitaler. I løbet af et klinisk forsøg vil du blive støttet af et dedikeret team af forskere, læger og sygeplejersker. Hvert medlem af forsøgsteamet er engageret i dit helbred og velbefindende. I hver fase af udviklingen af lægemidlet kontrollerer de offentlige myndigheder resultaterne for at se, om lægemidlet kan fortsætte til næste fase.