Kan jeg deltage?

Er jeg berettiget?


Der er nogle kriterier, du skal opfylde for at deltage i BE HEARD-forsøget. Disse omfatter:

  • 18 år eller ældre
  • Har haft tegn og symptomer på hidradenitis suppurativa i mindst 6 måneder
  • Har hidradenitis suppurativa-knuder (eller -læsioner) i eller på mindst 2 forskellige områder af kroppen
  • Har tidligere taget antibiotika til behandling af hidradenitis suppurativa

Der er andre kriterier, du skal opfylde, før du kan deltage i forsøget. Din forsøgslæge vil drøfte disse med dig for at finde ud af, om du kan deltage.

Hvad er informeret samtykke?


Før en test skal du acceptere og underskrive en erklæring om informeret samtykke, også kaldet ICF. Denne erklæring forklarer forsøget nærmere, inklusive potentielle risici og fordele samt dine rettigheder og ansvar.

Er BE HEARD-forsøget det rigtige for mig?


Deltagelse i klinisk forskning kræver nøje overvejelse. Inden du beslutter dig for at deltage, skal du være sikker på, at du forstår de potentielle risici, der er forbundet med deltagelsen i forsøget. Der er ingen garanti for, at du vil få nogen gavnlig virkning af at deltage i forsøget. 

Og husk, at kliniske forsøg er frivillige. Du kan til enhver tid og af en hvilken som helst årsag forlade forsøget uden repressalier.