Czy mogę wziąć udział w badaniu?

Czy kwalifikuję się do udziału w badaniu?


Istnieją pewne kryteria, które należy spełnić, aby wziąć udział w badaniu BE HEARD. Są to między innymi:

  • ukończone 18 lat;
  • występowanie podmiotowych i przedmiotowych objawów ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych przez co najmniej 6 miesięcy;
  • guzki (lub zmiany) związane z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych występujące w co najmniej 2 różnych obszarach ciała;
  • wcześniejsze przyjmowanie antybiotyków w ramach leczenia ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych.

Istnieją inne kryteria, które należy spełnić, aby móc przystąpić do badania. Lekarz prowadzący badanie omówi je z Tobą w celu ustalenia, czy możesz wziąć udział w badaniu.

Co to jest świadoma zgoda?


Zanim zostaną wykonane jakiekolwiek badania, musisz podpisać formularz świadomej zgody (ang. Informed Consent Form, ICF). Dokument ten szczegółowo opisuje badanie, w tym związane z nim potencjalne korzyści i zagrożenia, jak również Twoje prawa i obowiązki.

Czy badanie BE HEARD jest dla mnie odpowiednie?


Decyzja o udziale w badaniu klinicznym wymaga dokładnego przemyślenia. Zanim ją podejmiesz, upewnij się, że rozumiesz wszystkie możliwe zagrożenia związane z udziałem w badaniu. Nie ma gwarancji, że udział w tym badaniu klinicznym przyniesie Ci jakiekolwiek korzyści. 

Pamiętaj, że uczestnictwo w badaniach klinicznych jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili i z dowolnego powodu wycofać się z udziału w badaniu, nie ponosząc żadnej kary.