Najczęściej zadawane pytania

Celem badania BE HEARD jest określenie, czy badany lek (o nazwie bimekizumab) jest skuteczny i dobrze tolerowany u osób chorujących na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości uczestnictwa w badaniu, odwiedź stronę „Czy mogę wziąć udział w badaniu?”: . Jeśli spełniasz główne kryteria badania, możesz skontaktować się z lokalnym ośrodkiem badawczym. Personel ośrodka badawczego omówi z Tobą szczegóły badania, a także zada Ci szereg pytań, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu.

Przed podjęciem decyzji o udziale w badaniu klinicznym warto omówić tę kwestię ze swoimi bliskimi. Podczas gdy lekarz może udzielić Ci porady medycznej, rodzina i przyjaciele mogą podzielić się z Tobą swoimi opiniami na temat udziału w badaniu. Możesz również omówić swój udział w badaniu klinicznym z grupą wsparcia dla pacjentów lub z innymi pacjentami, którzy wcześniej brali udział w badaniach klinicznych.

Nie. Badania kliniczne zapewniają wyłącznie krótkotrwałą opiekę związaną z danym badaniem na czas jego trwania. Badania kliniczne nie zapewniają długoterminowej podstawowej opieki zdrowotnej. Po zakończeniu badania całkowicie powrócisz pod opiekę swojego lekarza.

Otrzymasz bezpłatnie wszystkie leki stosowane w ramach badania oraz związaną z badaniem opiekę medyczną.

Badania zostaną przeprowadzone w ośrodkach badawczych na całym świecie.

Badany lek to bimekizumab, opracowany z myślą o leczeniu ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych. Bimekizumab jest podawany w formie wstrzyknięcia podskórnego.

Twoje dane osobowe (na przykład nazwisko i adres) nie będą udostępniane nikomu, kto nie jest bezpośrednio związany z tymi badaniami klinicznymi, chyba że udzielisz na to pozwolenia lub będą tego wymagać przepisy prawa.

Wszelkie informacje uzyskane w ramach tych badań klinicznych mogą być wykorzystywane do publikacji wyników tych badań. Informacje te będą jednak zestawione z danymi innych uczestników i nie umożliwią identyfikacji żadnego uczestnika.

Sponsor tych badań klinicznych nie będzie mieć dostępu do żadnych danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem tej strony internetowej bez Twojego pozwolenia.